Klein ISD – Multi-Purpose Building

Houston, Texas